FN’s verdensmål er en gave til den moderne leder, der ønsker at bidrage til bæredygtig ledelse

09. april 2019

Flere får dårligere mentalt helbred

Stress og depression formodes at blive de største årsager til sygdom allerede i 2020. Allerede i dag er 35.000 danskere sygemeldte hver dag pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 udgivet af Sundhedsstyrelsen har unge mellem 16 og 24 år det dårligste mentale helbred, og især unge kvinder mistrives mentalt.

Der er derfor hårdt brug for at vende den negative kurve over danskernes mentale sundhed, og danske ledere kan gå foran og vise vejen til det mentalt sunde arbejdsmarked. Vi kender allerede værktøjerne, men det forbyggende arbejde skal styrkes – og det psykiske arbejdsmiljø skal med i top 3 over indsatser i enhver moderne virksomhed.

Verdensmål om at fremme arbejdsmiljø

FN’s Verdensmål 8 handler netop om at beskytte medarbejdere og fremme et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere. Hvis man som dansk leder vil arbejde bæredygtigt med arbejdsmiljøet, må man altså starte med at få defineret, hvad der ligger i begrebet ”et sikkert og stabilt arbejdsmiljø”.

Delmål

Delmål 8.8. Læs mere på verdensmaalene.dk

Bæredygtighed: trend eller ny praksis?

FN’s verdensmål om bæredygtighed er på alles læber i øjeblikket. Der tales om og arbejdes med bæredygtighed inden for alle sektorer lige fra legetøjsproduktion til fødevarer. Men er bæredygtighed bare "det nye sort", eller kan vi tale om et reelt skift og en ny praksis?

Meget tyder dog på, at både politikere og erhvervsledere har indset, at noget må gøres, hvis vi i Danmark (og i resten af verden for den sags skyld) skal lykkes med de udfordringer, vi står over for i forhold til accelererende klimaforandringer, geopolitiske opbrud, teknologiske omkalfatringer, forureningsproblemer. Men har vi forstået, at der også skal fokus på den ekstremt nedadgående mentale sundhed blandt almindelige danskere, især blandt særlige grupper?

Stresspanel og procedurer

Der virker i hvert fald til at være en bevidsthed om, at mental sundhed er vigtig. Regeringen har fx nedsat et stresspanel, der er kommet med tre ud af tolv anbefalinger til, hvordan man mindsker stress i Danmark. Mange virksomheder har også processer og procedurer for, hvordan man håndterer stress og stressramte medarbejdere. Men når så mange danske er sygemeldte pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, må det vel være fordi disse procedurer ikke virker korrekt?

Vi ved allerede, hvad der virker

Det kan virke paradoksalt, for vi ved en hel masse om, hvordan vi kan styrke den mentale sundhed og vores psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx være gennem mindfulness og meditation, anerkendende ledelse, coaching, LEAN, social kapital, videndeling, konflikthåndtering, osv. Adskillige forskningsresultater har netop vist, at førnævnte kan være med til at skabe bæredygtige arbejdsforhold, bæredygtig kultur og trivsel både hos medarbejdere og ledere.

Mennesker som ressourcer

At meditere og øve sig i at være mindfull kan jo ganske rigtigt bidrage til at mindske stress og er konkrete værktøjer, man kan bruge til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Dog kan disse redskaber også ses som et udtryk for, at ledelsen vil have mere produktion ud af medarbejderne, for mange organisationer har længe betragtet mennesket som en ressource, der kan nedbrydes, på samme måde som klimaet, miljøet mm. Og dette skal modvirkes, for det er ikke bæredygtigt.

Bæredygtigt arbejdsmiljø

Moderne virksomheder skal altså også tænke bæredygtigt, når de tænker på psykisk arbejdsmiljø. Man kan fx arbejde med følgende konkrete hypotese, når man skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø:

Der er evidens for, at mennesker kan dø af et dårligt arbejdsmiljø (fysisk /psykisk). På bæredygtige arbejdspladser er der derfor fokus på, at der skal passes på den menneskelige ressource, så kommende generationer ikke tager skade af at gå på arbejde.

Psykisk arbejdsmiljø skal på dagsorden

Vi har allerede viden og værktøjer til at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser, men vi skal blive bedre til at bruge dem konkret, når vi er på arbejde. Og det haster, hvis WHO’s forudsigelse om, at stress og depression bliver de største sygdomsfaktorer i 2020.

Ifølge regeringens stresspanel skal danske ledere uddannes bedre i at forebygge det psykiske arbejdsmiljø. Uddannelse er bestemt vigtigt, men det psykiske arbejdsmiljø må også tænkes med på et mere strategisk niveau og bør være på dagsordenen over virksomheders top 3 MWB (must win battles).

Artiklen er skrevet af Jeannett Kiy, Cphbusiness.

Jeanett Kiy er uddannet cand. jur. og erhvervspsykologisk facilitator. Hun er en erfaren leder, underviser og konsulent. Hun er lektor på Cphbusiness, hvor hun underviser i ledelse på akademi- og diplomniveau. Desuden er hun projektleder på projektet Bæredygtige Arbejdspladser - det psykiske arbejdsmiljø skal i top tre over virksomhedernes MWB (must win battles).

Se Jeanett Kiys LinkedIn profil.

Cphbusiness udbyder i september 2019 faget "Bæredygtig Ledelse" på Diplomuddannelsen i Ledelse.