3 gode råd til ledere i en krisetid

Coronakrisen har lagt endnu et lag af kompleksitet oven på en allerede omskiftelig verden, og det kræver god ledelse at styre igennem.

02. september 2020

Da coronakrisen ramte Danmark i foråret 2020 kom den oven i en virkelighed, der allerede var præget af stor kompleksitet. Danske virksomheder har længe skullet forholde sig til digitalisering, bæredygtighed og meget andet - og så kom coronaen og rystede hele brancher, satte turbo på omskifteligheden og gjorde fremtiden usikker.

- Allerede inden covid-19 talte vi om nye teknologier, klimakrise og bæredygtighed, og vi var godt klar over, at vi havde nogle store, væsentlige dagsordner. Og så er vi blevet ramt oveni af en krise. På den måde står vi jo i kaos - et kaos, vi er nødt til at navigere i, siger Mette Høy, der er programchef for lederuddannelserne på Cphbusiness.

Læs med nedenfor og få Mette Høys tre gode råd til virksomhedslederen, der står midt i en krisetid:

1. Skab ro og tryghed

- Som ledere forsøger vi at undgå, at det kaos, som er i omverdenen, også rammer vores virksomhed. Og dér spiller chefen en central rolle ved at være god til at skabe relationer, siger Mette Høy.

Medarbejderne har brug for tryghed, og det er i høj grad gennem relationen til medarbejderne, at den skabes.

Relationen skaber også et følgeskab i en situation, hvor det ikke er muligt at udstikke en kurs, der gælder to år frem, og hvor det samtidig er nødvendigt, at medarbejderne accepterer, at der en gang imellem kommer ret autoritære meldinger.

- Det personlige lederskab er ikke blevet mindre vigtigt. Hvis du ikke kan lede dig selv, kan du heller ikke lede andre. Du er nødt til at have ro på dig selv, så du kan skabe gode relationer til andre, siger programchef Mette Høy.

2. Stil spørgsmål og lær

Det er vigtigt, at du som leder har fokus på at opbygge en lærende organisation, og det gør du ved at stille spørgsmål.

- Ved at stille spørgsmål begynder du i højere grad at dele din tvivl. Du fremstår ikke som den dér perfekte leder, der har alle svarene. På mange måder bliver det vigtigere fremover at kunne stille de gode spørgsmål end at give de gode svar, siger Mette Høy og uddyber:

- Medarbejderne skal involveres, for at vi kan løse det her, og spørgsmål vil appellere til, at vi begynder at kigge på vores fejl og får en mere åben kultur, hvor vi kan vise vores sårbarhed og bruge hinanden til at blive klogere og dygtigere som organisation.

Coronakrisen har skubbet gevaldigt til udviklingen inden for blandt andet digitalisering hos mange virksomheder, og det er vigtigt, at man er i stand til at høste gevinsten og drage nytte af det.

- Hvis vi ikke kan lære af den udvikling, kan vi heller ikke få den til at blive en del af vores forretningsmodeller, siger programchef Mette Høy og fremhæver, at man som leder i højere grad skal kunne håndtere en lærende og agil organisation og undgå stive bureaukratier og hierarkier.

3. Sæt en retning

Samtidig med kravet om at være mere lyttende og agil, skal ledelsen også kunne sætte en retning.

- Du skal kunne skabe en mening i det, vi sammen skal gøre, og du skal kunne sætte et mål, siger Mette Høy.

Medarbejdere, der kan se mening, mål og retning, kan også være passionerede, men udfordringen for ledelsen ligger i at kunne lytte og agere, samtidig med at den skal udstikke en retning.

- På den ene side skal du udstikke en retning ret klart, men på den anden side skal du også være meget lyttende, for ellers griber du ikke de muligheder, der kommer i markedet. Med en krise og med kompleksitet opstår der også kæmpe muligheder, siger programchef Mette Høy.


Vil du blive en bedre leder? Læs mere om akademiuddannelsen i ledelse her: Akademiuddannelse i ledelse