Indstil dine undervisere til Undervisningsprisen 2021

Det er nu, at du kan indstille dine undervisere til Uddannelses- og Forskningsministeriets pris, som hylder de fremragende undervisere på de videregående uddannelser.

11. november 2020

Hvis du har en underviser eller et team af undervisere, som du synes fortjener en ekstra anerkendelse for deres arbejde, så har du nu muligheden for at give dem et klap på skulderen.

Det gør du ved at indstille dem til Undervisningsprisen 2021 senest tirsdag den 8. december 2020.

- Rigtig god undervisning er en forudsætning for, at man som studerende trives på sit studie og får stimuleret lysten til at lære. Når gnisten bliver tændt, og ens interesse for et emne for alvor sættes i spil, er det byggesten til en spændende karriere, der lægges, siger Line Louise Hansen, uddannelsesdirektør på Cphbusiness.


Læs mere om Undervisningsprisen: Undervisningsprisen | ufm.dk


Sådan gør du

  1. Læs kriterierne nederst og tænk over, om din underviser eller dine undervisere passer på beskrivelsen.
  2. Skriv din begrundelse for, at netop denne underviser eller dette underviserteam bør vinde prisen. Tag udgangspunkt i de fem kriterier og skriv 25-30 linjers begrundelse.
  3. Send din begrundelse i en e-mail med emnet ”Undervisningspris” til aaretsunderviser@cphbusiness.dk senest den 8. december 2020.

Du kan vælge at indstille én underviser eller et team af undervisere på mellem 2 og 10 undervisere. Hvis du indstiller et team, skal du begrunde, hvorfor du har valgt at indstille hele teamet.

Hvad sker der så?

Der bliver udvalgt én underviser eller et underviserteam fra Cphbusiness. Vinderen herfra går videre til at dyste mod vindere fra alle landets erhvervsakademier om at blive den endelige vinder, der kåres i foråret 2021.

Den endelige vinder modtager 200.000 kroner i personlig pengepræmie og 300.000 kroner, ”der kan anvendes til udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner”.


Læs om sidste års vinder på Cphbusiness: Per Reeslev er Cphbusiness’ kandidat til UFM’s undervisningspris


Kriterier

Undervisningsprisen uddeles på baggrund af disse fem kriterier:

  1. Underviseren/underviserteamet bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende
  2. Underviseren/underviserteamet formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende
  3. Underviseren/underviserteamet spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder, ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende
  4. Underviseren/underviserteamet deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning
  5. Underviseren/underviserteamet understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter

Underviseren/underviserteamet skal være ansat på Cphbusiness.

Vi glæder os til at se din indstilling.