Coronavirus: Status på Cphbusiness

Du finder her al den generelle information om corona-situationen, du har brug for, uanset om du vil søge ind på Cphbusiness, er studerende på en fuldtids- eller deltidsuddannelse, eller du er medarbejder.

Når du er optaget på en uddannelse, vil du få mere specifik information.

07. august 2020


Denne side opdateres ikke mere. Du finder den aktuelle status på corona-situationen her: Coronavirus: Status på Cphbusiness.


Opdateret 27. oktober 2020

Alle fag og uddannelser gennemføres planmæssigt

I efteråret 2020 vil al undervisning på Cphbusiness foregå som et mix af fysisk fremmøde og onlineundervisning.

Du kan derfor fortsat tilmelde dig fag på vores uddannelser.

Undervisning i efteråret 2020

Corona-situationen betyder for efteråret 2020, at undervisningen vil være organiseret anderledes end tidligere.

Med de retningslinjer, vi er underlagt fra sundhedsmyndighedernes side, er kapaciteten i vores bygninger mindre, end den plejer at være. Ved studiestart udgør den cirka 50%, og det vil løbende blive vurderet, om denne kapacitetsudnyttelse er forsvarlig i forhold til smitterisiko.

Cphbusiness har stort fokus på at fastholde kvaliteten på alle uddannelser. Derfor planlægger vi undervisningen, så det er de elementer, der er mest velegnede til onlineundervisning, der vil blive gennemført online.

Det er vigtigt, at vores nye studerende kommer godt fra start og lærer medstuderende og Cphbusiness at kende. Derfor gør vi vores bedste for, at flest mulige aktiviteter kan foregå med fysisk fremmøde for 1. semesterstuderende på fuldtidsuddannelserne og studerende på efter- og videreuddannelserne.

Som studerende vil du opleve, at undervisningen foregår på faste hold, og at nogle af de arrangementer, hvor der normalt deltager mange studerende, eller hvor man er sammen med studerende fra andre hold, vil være aflyst eller afholdt online.

Forholdsregler på Cphbusiness’ fysiske afdelinger

Vi ønsker, at du som studerende mærker mindst muligt til den ændrede situation. Derfor holder vi os på forkant med udviklingen og gør det nemt for dig at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det betyder, at du som studerende vil have adgang til undervisningslokaler og fællesarealer som normalt, når du er i bygningen i forbindelse med undervisning. Derimod vil der ikke være mulighed for at bruge vores faciliteter på tidspunkter, der ligger uden for undervisningstiden.

Husk mundbind

Fra torsdag den 29. oktober er det et krav, at du bærer mundbind, når du befinder dig på fællesarealer i vores bygninger. Fællesarealer er gange, open learning-områder mv., hvor studerende bevæger sig rundt. Derimod er der ikke krav om mundbind i undervisningslokalerne. Alle undervisere bærer mundbind eller visir i undervisningssituationen, hvis de har mere end to hold pr. dag.

Cphbusiness sørger for afspritningsmuligheder, hyppig rengøring, håndtering af kødannelse osv. Det gælder fx open learning-områder, kantine, toiletter, bibliotek, printerrum, trapper, elevatorer og rygeområder.

Smittetilfælde på Cphbusiness

Vi forventer, at alle studerende følger sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for forebyggelse af smittespredning, og at I tager hensyn til hinanden. Er du syg, eller har du symptomer, skal du blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes og din læges anbefalinger. Tester du positiv for Corona, er det vigtigt, at du oplyser Cphbusiness herom. Du kan skrive til os på corona@cphbusiness.dk.

Får vi smittetilfælde på Cphbusiness, foretager vi i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af behovet for at sende det pågældende hold hjem. Undervisningen vil fortsætte online, indtil vi har sikret os, at I kan vende tilbage uden smitterisiko.

Vi anbefaler kraftigt, at man downloader app'en smitte|stop, fordi den gør det muligt at inddæmme eventuelle smittekæder hurtigt og effektivt.

Risikogrupper og utryghed ved fysisk fremmøde

Tilhører du en risikogruppe, eller er du bekymret for at deltage i fysisk undervisning, skal du kontakte studievejledningen. Så finder vi sammen en løsning på, hvordan studieaktiviteterne alternativt kan gennemføres.

Fysiske eksamener

Det er i efteråret og vinteren 2020/2021 ikke muligt at overvære andres eksamener, da vi ønsker at reducere risikoen for smitte.

Zoom og sikkerhed

Cphbusiness bruger Zoom til den del af undervisningen, som foregår online, da det er en både sikker og brugervenlig platform. Vi har rigtig gode erfaringer med Zoom fra forårssemestret. Vores Zoom-installation kører på en fysisk server i Danmark, og alle undervisere bruger Zoom med Cphbusiness-login. Det betyder, at adgangen til Zoom er sikret på samme måde som vores andre systemer.

Efter- og videreuddannelse

Du kan fortsætte din deltidsuddannelse uhindret og tilmelde dig fag, præcis som du plejer. 25 - 50% af undervisningsgangene vil være med onlineundervisning, hvor underviser vil være til stede online. Eksamener gennemføres som udgangspunkt med fysisk fremmøde.

Fuldtidsuddannelser

Du kan fortsætte din fuldtidsuddannelse uhindret. For de fleste fuldtidsstuderende vil omkring halvdelen af undervisningen foregå med fysisk fremmøde og halvdelen online.

Studerende

Som studerende på Cphbusiness, er det vigtigt, at du holder dig orienteret om din konkrete situation i Moodle.

Vær opmærksom på, at eventuelle udlandsrejser i sommerferien kan påvirke din mulighed for at få adgang til Cphbusiness i op til 14 dage efter hjemkomst. Læs mere på Moodle.

Bliv ved med at passe på hinanden

Nye studerende

Hvis du netop er optaget på Cphbusiness, skal du holde dig orienteret på Moodle. Læs mere under Information til nye studerende.

Medarbejdere

Som medarbejder på Cphbusiness skal du holde dig orienteret på intranettet.

Kontakt Cphbusiness

Har du spørgsmål til fuldtids- eller deltidsuddannelserne på Cphbusiness, er du meget velkommen til at kontakte os.