Coronavirus: Seneste nyt

Du finder her al den generelle information om corona-situationen, du har brug for, uanset om du vil søge ind på Cphbusiness, er studerende på en fuldtids- eller deltidsuddannelse, eller du er medarbejder.

Når du er optaget på en uddannelse, vil du få mere specifik information.

04. december 2020


Denne side opdateres ikke mere. Du finder den aktuelle status på corona-situationen her: Coronavirus: Status på Cphbusiness.


Opdateret 11. august 2021

Alle coronarestriktioner for videregående uddannelsesinstitutioner er afskaffet pr. 1 august. Det betyder, at der hverken gælder krav om afstand, testkapacitet eller fremvisning af testsvar. I skal dog fortsat være opmærksomme på at holde behørig afstand, bruge håndsprit jævnligt og holde en god hygiejne generelt. Såfremt man har symptomer på covid-19, skal man endvidere fortsat blive hjemme, indtil man er testet negativ med en PCR-test. I tilfælde af smitte med corona skal I fortsat melde dette ind til Cphbusiness på corona@cphbusiness.dk. På denne måde sikrer vi, at vi kan foretage en hurtig og effektiv smitteopsporing. I bedes som altid holde jer orienteret på Moodle.


Opdateret 2. juli 2021

Som det ser ud lige nu, kan alle fuldtidsstuderende vende tilbage til en normal hverdag på Cphbusiness' lokationer efter sommerferien. Det vil sige med fysisk tilstedeværelse uden afstandskrav, testkrav mv. Det er selvfølgelig med forbehold for, at smittetrykket igen stiger, og I skal derfor som altid holde jer orienteret på Moodle.


Opdateret 2. juni 2021

Alle fag og uddannelser gennemføres planmæssigt

Du kan fortsat tilmelde dig fag og ansøge til vores uddannelser. Corona-situationen betyder dog, at undervisning og eksamener i foråret og sommeren 2021 vil være organiseret anderledes end tidligere.

Undervisning i foråret 2021

Den 6. april åbnede vi for læringsaktiviteter med fysisk fremmøde i begrænset omfang.

Vi glæder os til at se jer igen og give jer mulighed for at se jeres medstuderende igen. Det bliver selvsagt ikke uden en række retningslinjer, som vi derfor vil gennemgå i hovedtræk her.

Testkrav

For at kunne opholde sig på vores lokationer skal både studerende og ansatte kunne fremvise en negativ coronatest, der er mindre end 72 timer gammel. Det betyder, at man under hele sit ophold på én af vores lokationer skal kunne fremvise en test, der er mindre end 72 timer gammel.

Stikprøvekontrol

Cphbusiness udfører stikprøvekontrol af såvel studerende som ansatte i relation til overholdelsen af ovenstående krav. Stikprøvekontrollen vil blive gennemført dels som adgangskontrol, dels som løbende kontrol i klasselokaler og på fællesarealer.

Vi behandler dine personoplysninger

Stikprøvekontrollen består i, at vi beder dig fremvise dit testresultat. I den forbindelse vil vi således behandle dine personoplysninger, idet vi forventeligt vil kunne se bl.a. dit navn, muligvis dit CPR-nummer og oplysninger om din test. Vi registrerer ikke oplysninger om dig, hvis dit testresultat lever op til kravene.

Hvis dit testresultat ikke lever op til kravene, vil vi notere, at du er afvist samt tidspunktet herfor. Disse registreringer foretages for at sikre dine rettigheder i en eventuel efterfølgende situation, hvis du pga. afvisningen fx kommer for sent til at deltage i en obligatorisk aktivitet. Vi gemmer disse registreringer i maksimalt seks måneder. Herefter slettes de. Vi giver ikke andre på Cphbusiness besked om, at du er afvist, og en afvisning pga. testresultat er ikke en disciplinær eller ansættelsesretlig sanktion.

Testkapacitet

Det vil senest pr. 21. april 2021 være muligt at få taget en coronatest på enkelte af Cphbusiness’ lokationer. Der arbejdes primært med at opsætte testkapacitet på Cphbusiness Søerne i Nansensgade. Vi vil dog opfordre til, at I fortrinsvist benytter jer af de regionale testcentre, idet testkapaciteten på Cphbusiness vil være relativt lille sammenlignet med de regionale tilbud. I kan finde nærmeste kviktestcenter på cphmed.com.

Øvrige forholdsregler

Ligesom i efteråret vil der gælde et afstandskrav på 2 meter samt et krav om, at man bærer mundbind på alle fællesarealer. Vi opfordrer desuden til hyppig brug af håndsprit, som vil være til rådighed på alle fællesarealer.

Hvis du bliver smittet med corona, skal du straks isolere dig selv og give besked om smitten til Cphbusiness på e-mail-adressen corona@cphbusiness.dk. Vi sørger herefter for at kontakte din underviser og dit hold.

Vi anbefaler kraftigt, at man downloader app'en smitte|stop, fordi den gør det muligt at inddæmme eventuelle smittekæder hurtigt og effektivt.

Eksamener

Det er ved sommerens eksamener 2021 ikke muligt at overvære andres eksamener, da vi ønsker at reducere risikoen for smitte.

Zoom og sikkerhed

Cphbusiness bruger Zoom til onlineundervisning, da det er en både sikker og brugervenlig platform, som vi har rigtig gode erfaringer med. Vores Zoom-installation kører på en fysisk server i Danmark, og alle undervisere bruger Zoom med Cphbusiness-login. Det betyder, at adgangen til Zoom er sikret på samme måde som vores andre systemer.

Efter- og videreuddannelse

Du kan fortsætte din deltidsuddannelse uhindret og tilmelde dig fag, præcis som du plejer. Vi gennemfører al undervisning og alle eksamener online frem til sommerferien. Undervisning herefter planlægger vi ud fra forskellige modeller. Det betyder, at du har mulighed for at finde hold med 100% fysisk fremmøde, et mix af fremmøde og onlineundervisning og tæt på 100% onlineundervisning.

Fuldtidsuddannelser

Du kan fortsat søge ind på vores fuldtidsuddannelser med studiestart til sommer. Se ansøgningsfrister og søg ind her: Sådan søger du.

Studerende

Den 6. april åbnede vi for læringsaktiviteter med fysisk fremmøde i begrænset omfang.

Vi prioriterer dem af jer, der endnu ikke har mødt jeres studiekammerater og undervisere fysisk, det vil sige studerende på 1. semester. Derudover prioriterer vi studiegrupper, inkubator-aktiviteter og andre typer af aktiviteter, der fungerer bedst i et fysisk miljø.

I vil høre nærmere fra jeres uddannelse om, præcis hvornår og hvilke aktiviteter der vil foregå på de fysiske lokationer. Vi kan dog allerede nu oplyse, at der i planlægningen vil blive taget højde for de studerende fra de engelsksprogede hold, som vi er bekendte med, opholder sig i udlandet.

Vi har desværre ikke en helt normal studiehverdag endnu, men det går i den rigtige retning. Det er vigtigt, at I holder jer opdateret på Moodle og er opmærksomme på de informationer, der kommer fra jeres studieledelse og undervisere.

Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød har været åben for laboratoriearbejde og lignende aktiviteter gennem det meste af corona-perioden, og det fortsætter naturligvis.​

Nye studerende

Hvis du netop er optaget på Cphbusiness, skal du holde dig orienteret på Moodle. Læs mere under Information til nye studerende.

Bliv ved med at passe på hinanden

Medarbejdere

Som medarbejder på Cphbusiness skal du holde dig orienteret på intranettet.

Kontakt Cphbusiness

Har du spørgsmål til fuldtids- eller deltidsuddannelserne på Cphbusiness, er du meget velkommen til at kontakte os.