Fra snedker til leder på Hotel- og Restaurantskolen: - Min uddannelse gavner hele organisationen

Søren Haugaard Engel troede, at han skulle være snedker hele livet, men en ny interesse for ledelse førte til, at han i dag er afdelingsleder på Hotel- og Restaurantskolen. En lederuddannelse på Cphbusiness har hjulpet ham med at få ledelsesværktøjerne på plads.

02. juni 2021

- Som leder skal jeg passe på mine medarbejdere og elever, og de beslutninger, jeg træffer, har betydning for andre folks liv. Det er et stort ansvar, og jeg følte, at jeg var nødt til at uddanne mig inden for ledelse for at kunne tage det ansvar ordentligt på mig.

Sådan siger 45-årige Søren Haugaard Engel, som er afdelingsleder for gastronomuddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, hvor han er chef for 24 faglærere.

Han koordinerer blandt andet budgetter, ansættelser og afskedigelser og planlægger undervisningsforløb og pædagogisk indhold. Og i januar 2021 dimitterede han fra diplomuddannelsen i ledelse på Cphbusiness.

Søren Haugaard Engel
45-årige Søren Haugaard Engel er afdelingsleder for gastronomuddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen, som uddanner inden for specialerne kok og smørrebrød og catering.

Ledervejen var ikke planlagt

Det lå ellers ikke i kortene, at Søren Haugaard Engel skulle være leder eller arbejde i uddannelsessektoren. Efter handelsskolen uddannede han sig til snedker og var overbevist om, at det var hans kald i livet.

- Men fra sportens verden har jeg også en stor interesse for unge menneskers udvikling, og den interesse førte til, at jeg blev faglærer på snedkeruddannelsen. På den måde kunne jeg kombinere mit fag og arbejdet med unge, fortæller Søren Haugaard Engel.

Herefter tog det ene karriereskridt det andet. Titlen som faglærer blev skiftet ud med en stilling som studievejler. Så blev han projektleder. Og så leder for industriuddannelserne på erhvervsskolen NEXT Uddannelse København, inden turen altså gik til Hotel- og Restaurantskolen.

Jeg har altid været drevet af min nysgerrighed og af at forfølge det, som, jeg synes, er sjovt. Siden jeg begyndte at snuse til ledelse, har jeg helt naturligt bevæget mig i den retning – men det var bestemt ikke min plan fra start.
Søren Haugaard Engel
Afdelingsleder
Hotel- og Restaurantskolen

Det, vi lærer i dag, kan vi bruge i morgen

Allerede til jobsamtalen på Hotel- og Restaurantskolen spurgte Søren Haugaard Engel til muligheden for at tage en lederuddannelse ved siden af jobbet.

- Jeg havde ingen uddannelse inden for ledelse og var fuldstændig selvlært, så jeg kunne godt tænke mig at få en større faglig ballast. Det var Hotel- og Restaurantskolen heldigvis med på, fortæller han.

I 2018 begyndte Søren Haugaard Engel på diplomuddannelsen i ledelse på Cphbusiness. Og fra første undervisningsmodul var han solgt, fortæller han.

- Vores undervisere kastede os fra start ud i alle mulige spændende og vilde øvelser, hvor vi både lærte hinanden at kende og fik en masse nye værktøjer, siger han og fortsætter:

- Den viden, vi fik, kunne altid bruges direkte i jobbet næste dag. Jeg gik i flæsket på teorien og brugte den på Hotel- og Restaurantskolen, hvor værktøjerne hjalp mig med at løse konkrete ledelsesmæssige udfordringer, ligesom jeg holdt personaledage for hele skolens personalegruppe om den teori, jeg fik med mig fra Cphbusiness.


Læs mere om Cphbusiness' efter- og videreuddannelser i ledelse her:


Søren Haugaard Engel
Pilene pegede ikke på en karriere inden for ledelse, da Søren Haugaard Engel uddannede sig til snedker. Men i dag føles ledervejen helt rigtig, fortæller han.

Træffer i dag beslutninger på et stærkere grundlag

I januar 2021 dimitterede Søren Haugaard Engel fra lederuddannelsen, hvor han fik et 12-tal til den afsluttende eksamen, som blandt andet handlede om frisættende ledelse af teams.

Uddannelsen har rykket mig meget, og min nye faglighed gavner både mig selv og hele organisationen. Noget af det bedste, jeg har fået med, er evnen til at tænke langsigtet og strategisk.
Søren Haugaard Engel
Afdelingsleder
Hotel- og Restaurantskolen

- Jeg er en ret handlekraftig leder, men uddannelsen har givet mig et højere refleksionsniveau og gjort mig bedre til at trække mig lidt tilbage og reflektere, inden jeg handler. Så mine beslutninger bliver truffet på et stærkere grundlag i dag, fortæller han og fortsætter:

- Og som noget af det allervigtigste har jeg lært at se mig selv som en leder, der stiller de rigtige spørgsmål, frem for en, der har alle de rigtige svar.


Cphbusiness tilbyder flere forskellige efter- og videreuddannelser inden for fx ledelse, kommunikation og markedsføring. Læs om dem her: Videreuddannelse og efteruddannelse | Cphbusiness