Martin er driftschef for alle landets politistationer: – Vi skal tænke mennesker først

Martin Schouw indledte sin karriere som elektriker. Siden har en række lederjobs hos Coor ført ham forbi virksomheder som Novozymes, Falck og DR til en stilling som driftschef for blandt andet landets politistationer, men hans værdier som leder er forblevet de samme.

30. juni 2022

- Mine værdier som leder handler om mennesker. Vi skal tænke mennesker, før vi tænker systemer og økonomi og alt muligt andet. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø, og at medarbejderne er glade, når de går på arbejde.

Sådan lyder det fra 47-årige Martin Schouw fra facility management-leverandøren Coor. Siden den 1. maj har han haft jobbet som senior driftschef for alle politistationer, kriminalforsorgen og anklagemyndigheden i Danmark.

Som senior driftschef har han ansvaret for al teknikdrift – eksempelvis køleanlæg, ventilation, el, porte og døre – fra Bornholm til Skagen.

- Det er en stor opgave, men jeg kommer med erfaring fra flere lignende stillinger, så jeg er ikke bange for den. Volumen er bare større, og jeg har folk rundtomkring i Danmark til at hjælpe mig med at løfte opgaverne, siger Martin Schouw, der er en af denne sommers dimittender fra akademiuddannelsen i ledelse på Cphbusiness.

Lederuddannelsen har været hans følgesvend fra det første lederjob for Coor hos Novozymes over fx NNIT, Falck, Topsøe og DR til stillingen som senior driftschef.

Indirekte ledelse og 23 år hos Novo Nordisk

Martin Schouw er uddannet elektriker og blev som nyuddannet ansat som industrielektriker hos lægemiddelvirksomheden Novo Nordisk i 1994.

Med tiden outsourcede Novo Nordisk fagfolk som elektrikere, VVS'ere og ventilationsfolk. Nogle af fagfolkene fik dog lov til at blive. Ikke for at udføre opgaverne som hidtil, men for at håndtere eksterne leverandører.

Én af dem var Martin Schouw. Han blev ansat i en supervisorrolle og skulle blandt andet prøve kræfter med indirekte lederskab over for Novo Nordisks leverandører.

- Jeg koordinerede og tog mig af kundesiden af facility management. Jeg styrede ikke vores leverandørers løn og arbejdsbetingelser, men havde ansvaret for, at de løste opgaverne ud fra vores retningslinjer, siger han.

I 2016 gik Martin Schouw en ny vej, da han tog en coachuddannelse.

- Jeg ville noget andet og mere i mit arbejdsliv. Jeg ville prøve at være leder og arbejde med de værdier, som jeg har og tror på, og uddannelsen bekræftede mig i, at ledelse var den rigtige retning for mig, siger han.

Martin Schouw fortalte også Novo Nordisk om sine ledelsesambitioner, men efter en stor fyringsrunde måtte han i 2017 sige farvel til Novo Nordisk efter 23 år i virksomheden.

- Det var rigtigt godt, at jeg fik det skub og muligheden for at lave noget andet. Jeg havde nemlig under alle omstændigheder behov for at prøve noget andet. Derfor valgte jeg bevidst at fokusere på mine muligheder i stedet for begrænsninger, siger han.

Og drømmen om at blive leder blev snart til virkelighed.

Nyt job som teamleder hos Novozymes

Martin Schouw var kun ledig i kort tid. Han blev nemlig kontaktet af en rekrutteringspartner, der ville høre, om han havde lyst til at arbejde for facility management-leverandøren Coor.

Henvendelsen handlede om et job som teamleder på Coors nye kontrakt med biotekvirksomheden Novozymes. Martin Schouw takkede ja.

- Jeg kom fra kundesiden og skulle nu til at være leverandør. Det synes jeg var en kæmpe udvikling for mig og min måde at se facility management på, siger han.

I forbindelse med jobbet hos Novozymes for Coor gik han i gang med sin lederuddannelse på Cphbusiness og faget ledelse i praksis.

- Det var en god udviklingssituation for mig. Jeg havde tidligere udøvet ledelse hos Novo Nordisk. Det var bare indirekte ledelse. Så jeg brugte en del ledelsesværktøjer, men havde ikke papir på dem. Da jeg startede i Coor, blev vi derfor enige om, at det var en god idé, at jeg tog en lederuddannelse, siger Martin Schouw.


Læs mere om Cphbusiness’ efter- og videreuddannelser i ledelse her:

Akademiuddannelsen i ledelse | Cphbusiness
Diplomuddannelsen i ledelse | Cphbusiness


Som teamleder fik han personaleansvaret for 12 medarbejdere.

- Jeg var fx med til at sammensætte teamet og organisere ledelsesdelen. Jeg byggede Novozymes-kontrakten op, ansatte medarbejdere og sikrede, at vi havde de ressourcer, som vi skulle bruge, siger Martin Schouw.

Forfremmet til souschef inden for det første år

Inden for det første år forfremmede Coor Martin Schouw til souschef med ansvar for andre teamledere og en del af håndværkerne hos Novozymes. I forbindelse med lederuddannelsen på Cphbusiness skrev han en opgave med titlen Et stærkt team.

- Det gjorde jeg for at understøtte min rejse med at bygge noget op og sikre mig, at vi blev ved med at være et stærkt team, siger Martin Schouw.

Efter faget ledelse i praksis tog han faget organisation og arbejdspsykologi.

- Det gjorde, at jeg kunne se dybere ind i, hvordan vi var organiseret, og hvilken organisationstype vi havde brugt. Da jeg lavede organisationen, gjorde jeg det ud fra "lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi gør det her". Jeg havde ikke en klar fornemmelse af, hvorfor vi gjorde det på den måde, og det gjorde faget mig bevidst om, siger han.

Derefter tog han faget strategisk ledelse, der gav ham et andet billede af ledelse, end han havde før.

- Det var exceptionelt og gav mig et klart billede af, hvad ledelse også er. Det satte ledelse i en ramme i forhold til, hvad det er for strategier, man arbejder henimod, hvilke mål man skal arbejde med, og hvordan man undersøger den rigtige vej mod de mål, siger Martin Schouw.

Det var et klarsyn for ham som leder at komme på arbejde efter faget, fortæller han.

Efter strategisk ledelse var jeg en mere forretningsorienteret leder og så ikke længere bare på drift. Jeg fik et bredere billede af, hvorfor vi er her, hvad vores hovedformål er, og hvordan vi kan hjælpe vores kunder. Ikke bare i dag, men også i morgen.
Martin Schouw
Martin Schouw
Senior driftschef
Coor

Forfremmet igen og nye udfordringer hos NNIT og Falck

I 2018 blev Martin Schouw forfremmet igen. Denne gang til driftschef.

- På det tidspunkt var Novozymes-setuppet på plads og kørte, og jeg kunne godt tænke mig at blive udfordret af nogle andre virksomheder, siger han.

De udfordringer fik han, da Coor gav ham ansvaret for nogle IFM-kontrakter. IFM står for integreret facility management og betyder, at man har flere ydelser i en kontrakt.

Hos Novozymes stod Coor og Martin Schouw nemlig kun for ejendomsdrift, men nu skulle Martin Schouw beskæftige sig med både ejendomsdrift, rengøring og kantinedrift for blandt andet IT-virksomheden NNIT og redningskoncernen Falck.

- På den måde fik jeg et bredt perspektiv på, hvad vi laver i Coor, og hvordan vores business units arbejder sammen, siger Martin Schouw, der sideløbende med lederjobbet tog fagene coaching og konflikthåndtering samt lederens forretningsforståelse.

- I dag ser jeg mig selv som en leder med en bred forståelse for vores ydelser og vores forretning, der ved, hvad vi kan tilbyde vores kunder ud fra deres behov. Det har jeg fået en bredere forståelse for, og jeg har et klarere billede af, hvilke ledelsesværktøjer jeg kan bruge. Fx i forhold til konflikthåndtering eller reorganisering, siger han.

Fra Topsøe og DR til politi, kriminalforsorg og anklagemyndighed

I 2021 blev Martin Schouw forfremmet til kundechef og overtog Coors IFM-kontrakter med blandt andet virksomheden Topsøe og public service-selskabet DR, hvor han var direkte chef for 35 medarbejdere.

Derefter blev han forfremmet til senior driftschef for alle landets politistationer, kriminalforsorgen og anklagemyndigheden fra den 1. maj 2022.

- Det er en anden opgave end hos fx DR. Ligesom hos Novo Nordisk har jeg et indirekte lederskab for alle vores leverandører, og jeg skal også ud og lave nye partnerskabsaftaler. Det kræver, at jeg skaber tillid og en god relation til vores leverandører og kunder, siger Martin Schouw.

Fra de første erfaringer med ledelse til i dag har han været igennem en stor udvikling som leder, fortæller han.

- Da jeg startede med ledelse, handlede det meget om driftsledelse, hvor jeg i dag har en større forretningsforståelse. Hvorfor er vi her egentlig? Hvilke ydelser leverer vi til vores kunder? Jeg har fået et mere nærværende og lyttende perspektiv og en større forståelse for, hvad kunden har behov for.

- Min forståelse af ledelse er langt bredere i dag

Martin Schouw dimitterede fra akademiuddannelsen i ledelse på Cphbusiness tidligere i juni, og den har givet ham meget.

- Jeg har fået mere ud af uddannelsen, end jeg havde forventet. Meget mere. Jeg havde ikke en forventning om, at der var så mange værktøjer og måder at se ledelse på. Min forståelse af ledelse er langt bredere i dag. Ingen tvivl om det, siger Martin Schouw.

Jeg har fået mere ud af uddannelsen, end jeg havde forventet. Meget mere. Jeg havde ikke en forventning om, at der var så mange værktøjer og måder at se ledelse på. Min forståelse af ledelse er langt bredere i dag. Ingen tvivl om det.

Han fremhæver et bredt fagligt netværk og en kæmpe faglig og personlig udvikling.

- Det har været befriende at have med så mange forskellige ikke-ledere, ledere og direktører at gøre på uddannelsen og få et billede af, hvad de laver. Det gør, at jeg til hver en tid kan hente inspiration og svar på spørgsmål fra dem, som jeg har mødt på studiet, siger han og fortsætter:

- Personligt er jeg blevet roligere, mere bevidst og reflekterende. Jeg er blevet mere afstemt, når jeg skal træffe beslutninger, og jeg er mere tolerant over for forandringer. Jeg har nemmere ved at se, hvad en mulighed betyder for andre og ikke kun, hvad den gavner mig. Hvis jeg er i tvivl og ikke forstår, hvad andre mener, så spørger jeg. Og det er ikke kun på arbejdet, at jeg bruger mine nye værktøjer og min nye viden.


Cphbusiness tilbyder flere forskellige efter- og videreuddannelser inden for fx ledelse, kommunikation og markedsføring. Læs om dem her: