Undervisningsprisen 2023: Indstil dine undervisere nu

Du kan indstille dine undervisere til Undervisningsprisen 2023 frem til 1. december 2022

08. november 2022

Hvis du har en underviser eller et team af undervisere, som er særligt inspirerende og engageret, så har du nu mulighed for at give en særlig anerkendelse ved at indstille til Undervisningsprisen 2023.

Undervisningsprisen er stiftet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som ønsker at anerkende undervisernes store betydning og fremhæve eksempler på fremragende undervisning.


Læs mere om Undervisningsprisen her: Undervisningsprisen | ufm.dk


Du har mulighed for at indstille én underviser, eller du kan vælge at indstille et helt team af undervisere som samlet enhed.

Fristen for din indstilling er den 1. december 2022 kl. 12.00.

Sådan gør du

  1. Læs kriterierne nederst og tænk over, om din underviser eller dit team af undervisere passer på beskrivelsen.
  2. Skriv din begrundelse for, at netop denne underviser eller dette underviserteam bør vinde prisen. Tag udgangspunkt i de seks kriterier og skriv 25-30 linjers begrundelse.
  3. Send din begrundelse i en e-mail med emnet ”Undervisningspris” til aaretsunderviser@cphbusiness.dk senest den 1. december 2022 kl. 12.00.

Hvad sker der så?

Der bliver udvalgt én underviser eller ét underviserteam, der vinder den lokale undervisningspris på Cphbusiness.

Vinderen herfra går videre til at dyste mod vindere fra alle landets erhvervsakademier om at blive den endelige vinder, der kåres i juni 2023. På det nationale plan kan der kun indstilles enkeltpersoner, så en lokal Cphbusiness-jury vil udvælge den endelige kandidat, hvis det er et team af undervisere, der vinder på Cphbusiness.

Den endelige vinder af den nationale pris modtager 200.000 kroner i personlig pengepræmie og 300.000 kroner, der går til ”udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner”.


Læs interviewet med sidste års vinder på Cphbusiness: Vinder af undervisningspris: Vores studerende kan mere, end de tror


Kriterier

Undervisningsprisen uddeles på baggrund af disse seks kriterier:

  1. Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende
  2. Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende
  3. Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden til gavn for de studerende
  4. Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning
  5. Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter
  6. Underviseren har fokus på den enkelte studerendes personlige udvikling mod at blive innovativ og parat til arbejdsmarkedet

Underviseren skal være fastansat på Cphbusiness.

Vi glæder os til at se din indstilling.

Opdateret 14. november 2022: Underviseren behøver ikke at være lektor, men skal være fastansat på Cphbusiness.


English version: Undervisningsprisen 2023: Nominate your lecturers now