Underviserens virtuelle assistent svarer døgnet rundt: AI løfter læringsoplevelsen på Cphbusiness

PowerPoints, teoribøger, gruppearbejde – og chatbotten Sokrates, der ved alt om pensum. Lektorerne Just Kjærgård Pedersen og Per Bergfors fra Cphbusiness har udviklet et AI-baseret læringsværktøj til studerende fra uddannelsen e-handel.

10. maj 2024

Lever min problemformulering op til kravene? Og hvilken videnskabsteori bygger Porters 5 forces på? Den type spørgsmål kan studerende på Cphbusiness’ professionsbacheloruddannelse i e-handel få svar på hvor og når som helst.

Lektor Per Bergfors og lektor Just Kjærgård Pedersen har nemlig udviklet chatbotten Sokrates, der ved hjælp af generativ kunstig intelligens, som mange kender fra ChatGPT, kan svare på spørgsmål om uddannelsens pensum.

- Sokrates er en form for forlængelse af os som undervisere. De spørgsmål, som de studerende normalt ville stille os, kan de nu stille chatbotten. Det betyder, at de kan få kvalificerede svar, selvom de ikke er i undervisningslokalet, så de fx ikke går i stå, når de er i gang med at løse en opgave, siger Per Bergfors.

I forskningsprojektet Virtuelle assistenter undersøger han sammen med Just Kjærgård Pedersen potentialet i at bruge generativ kunstig intelligens i undervisning på videregående uddannelser.

PerLektor Per Bergfors er sammen med lektor Just Kjærgård Pedersen projektledere på forskningsprojektet Virtuelle assistenter.

Et skræddersyet AI-værktøj

Sokrates fungerer på samme måde som ChatGPT. Du stiller et spørgsmål eller giver en instruks og får et svar. Men hvor ChatGPT svarer på baggrund af en enorm mængde tekst fra internetsider, så svarer Sokrates udelukkende ud fra, hvad Per Bergfors og Just Kjærgård Pedersen fodrer botten med.

- Vi vælger det materiale, som den skal svare ud fra. Det er fx teoribøger, PowerPoint-præsentationer, artikler og anonymiserede opgaver fra tidligere studerende, forklarer Just Kjærgård Pedersen og fortsætter:

- De studerende kender ChatGPT, og mange ville bruge det i deres opgaveløsning alligevel. Men ChatGPT giver ofte svar, der ikke passer til de definitioner og begreber, som vi har valgt at undervise ud fra. Det kan skabe misforståelser mellem os og de studerende, og de misforståelser undgår vi her. Samtidig lærer vores studerende at bruge generativ AI, når vi gør værktøjerne til en del af læringsoplevelsen, siger han.


Er du nysgerrig på, hvordan du udvikler en virtuel assistent med dit eget materiale? Kontakt lektor Per Bergfors på pgb@cphbusiness.dk.


Tæt samarbejde med amerikansk startup

Idéen til projektet opstod i 2023, da OpenAI’s ChatGPT satte skub i samtalen om, hvordan kunstig intelligens vil påvirke forskellige erhverv.

Vi spurgte os selv, hvordan vi kunne integrere mediet i undervisningen. ChatGPT var nærmest blevet synonym med generativ AI, men vi manglede en metode til at afgrænse og præcisere svarene, så de passede til pensum. Det var her, vi stødte på CustomGPT.ai.
Per Bergfors
Lektor
Cphbusiness

CustomGPT.ai er en startupvirksomhed fra Boston i USA. Virksomheden har udviklet et værktøj, der gør det muligt at designe sin egen personlige chatbot med afsæt i et udvalgt tekstmateriale og ChatGPT’s sprogmodeller.

- CustomGPT.ai havde gang i et lignende projekt med universitetet MIT - Massachusetts Institute of Technology, og de ville gerne have os med på vognen. Så dem har vi arbejdet tæt sammen med lige siden, siger Per Bergfors.


CustomGPT.ai har skrevet en artikel om samarbejdet med Cphbusiness. Læs artiklen her.


Just
Når de studerende lærer at bruge AI-værktøjer, får de en fordel på arbejdsmarkedet, siger lektor Just Kjærgård Pedersen.

En wow-oplevelse for de studerende

De første studerende på Cphbusiness blev introduceret til Sokrates i efteråret 2023, og projektet fortsætter i 2024, hvor alle studerende på e-handelsuddannelsen bruger værktøjet.

- Vi oplever en stor wow-effekt hos de studerende. Vi kan følge med i, hvor meget de anvender chatbotten, hvad de spørger om, og hvilke svar de får. De indsigter bruger vi til at justere og evaluere, siger Just Kjærgård Pedersen.

En af dem, som har haft glæde af Sokrates, er 26-årige Karoline Vest Jakobsen, som studerer på uddannelsen i e-handel.

- Jeg bruger chatbotten som en sparringspartner. Særligt i faget videnskabsteori og metode, hvor jeg fx beder Sokrates om eksempler og uddybning, hvis jeg har udfordringer med at forstå teorien i bogen. Det har været effektivt og forhindret mig i at gå i stå undervejs, siger Karoline Vest Jakobsen og fortsætter:

Når jeg er næsten sikker på noget, får jeg det be- eller afkræftet hos Sokrates. Det har givet mig en ro og tryghed i processen med at forstå videnskabsteori og metode, som ellers har været et nyt og udfordrende fag for mig.
Karoline Vest Jakobsen
Studerende
E-handel

Karoline26-årige Karoline Vest Jakobsen har glæde af Sokrates i faget videnskabsteori og metode.


Læs mere om professionsbacheloruddannelsen i e-handel på cphbusiness.dk.


Lærer at bruge AI-værktøjer

En vigtig del af at integrere generativ kunstig intelligens i undervisningen er, at de studerende lærer at instruere chatbotten, så de får de bedst mulige svar – at prompte, som det hedder. Derfor får de studerende også undervisning i, hvordan de laver de bedste prompts.

- Når de studerende skal ud på arbejdsmarkedet, kommer de med al sandsynlighed til at arbejde med generativ kunstig intelligens. Derfor er det en kæmpe fordel, at de bliver dygtige til at bruge værktøjerne. Samtidig giver arbejdet med Sokrates dem viden om, hvordan de udvikler en chatbot, som kan skabe værdi for en virksomhed, siger Just Kjærgård Pedersen.


Som et led i forskningsprojektet "Virtuelle assistenter" er Just Kjærgård Pedersen dykket ned i begrebet Prompt Engineering. Det er mundet ud i udgivelsen "At prompte", som du kan finde på Cphbusiness.dk.


Et værktøj – ikke en kilde

Der ligger mange overvejelser bag at bruge kunstig intelligens i undervisningen. Er det en god måde at lære på? Kan det få studerende til at gemme sig bag skærmen? Og hvad med risikoen for afskrift?

Alt det er ifølge Just Kjærgård Pedersen vigtigt at overveje. Ligesom det er ved andre læringsmetoder.

- Nogle lærer bedst ved at lytte til en underviser, der fortæller foran en PowerPoint. Andre ved at læse i en teoribog eller lave gruppearbejde. Og nogle lærer måske bedst ved at spørge chatbotten og få input, siger han og fortsætter:

- Risikoen for duplikat findes, uanset om de studerende har Sokrates eller ej. De kan bare søge på Google eller åbne ChatGPT, og så finder de metervis af tekst, de kan plukke i. Vi stiller rammerne op for de studerende og forklarer, at det her er et værktøj til at kvalificere og skabe fremdrift i deres opgaver. Det er ikke en kilde til det endelige svar, forklarer Just Kjærgård Pedersen.

Det kan blive stort

Per Bergfors og Just Kjærgård Pedersen holder workshops for undervisere og andre ansatte på Cphbusiness om, hvordan de kan udvikle deres egne chatbots.

- Flere har udviklet chatbots, som de bruger i undervisningen, og vores SU-vejleder har kigget på en chatbot, som kan vejlede om SU-reglerne. E-handelsundervisere fra landets andre erhvervsakademier bruger også vores chatbot Sokrates i deres undervisning, fortæller Per Bergfors, som ser frem til at dykke længere ned i potentialerne i CustomGPT.ai.

Jeg tror, at den her måde at bruge generativ AI på bliver stor inden for undervisning. Men potentielt også i virksomheder, som har interne læringsprocesser.
Per Bergfors
Lektor, Cphbusiness

- Om fem år er det måske mere reglen end undtagelsen, at undervisere har en chatbot, som kan svare ud fra pensum. Det kan man nemt forestille sig, tilføjer Just Kjærgård Pedersen.

Cphbusiness’ forskningsprojekt "Virtuelle assistenter" løber indtil juli 2025. Læs mere om projektet på Cphbusiness.dk.

Kontakt projektlederne