Det er ikke den lette vej til et job inden for den kreative branche, men det er en uddannelse med store muligheder for den kreative, innovative og hårdtarbejdende studerende.

Multimediedesigneruddannelsen er både en kommunikationsuddannelse og en teknisk uddannelse.

Som multimediedesigner lærer du at anvende en række forskellige medier i kommunikation. På uddannelsen er der stor vægt på kommunikation på ’nettet’, men der arbejdes bredt med kommunikationsformer, herunder video og grafisk kommunikation.

Fokus på uddannelsen er at bibringe dig kompetencer til at kunne arbejde med medier i kommunikation, hvorfor kommunikation og formidling samt design og visualisering udgør de centrale elementer på uddannelsen.

På uddannelsen får du desuden generel viden om organisation, som betyder, at du forstår den sammenhæng kommunikation indgår og anvendes i, samt til interaktionsudvikling, fordi kommunikation ofte foregår gennem hjemmesider eller apps.

Erhvervsrettet og praksisnært

Uddannelsen til multimediedesigner er en toårig, videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde og øvelser med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Dette giver uddannelsen en erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

4. semester består af et praktikforløb i en virksomhed, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt, som gerne laves i samarbejde med en virksomhed.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag i august.

  Ansøgningsfrist

  Du finder ansøgningsfrister her.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, er det et krav, at du har bestået engelsk på C-niveau og enten matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau.

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Digital media
  • Digital media uddannelsen film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Grafisk tekniker
  • Mediegrafiker (trin 2)
  • Teknisk designer

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, er der ingen fagspecifikke krav.

  Du kan også søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015), dog ikke de ovennævnte uddannelser. Søger du om optagelse med en 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015) er det et krav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C.
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Søger du om optagelse med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, er det et krav, at du har bestået engelsk på C-niveau.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind.

  Optag på kvote 2

  Multimediedesigner: 50 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Kvote 2-ansøgninger vurderes på baggrund af følgende kriterier:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Bliv specialist inden for web eller apps!

  Fra 2012 får du mulighed for at farve hele din multimediedesigneruddannelse, så du får indgående kendskab til enten mobile apps eller websites og content management systemer.

  App Designer

  Vil du designe og udvikle apps?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i apps, konceptudvikling og design til mobile enheder. Du får styr på de mobile muligheder og begrænsninger inden for brugervenligt design, teknisk udvikling af og markedsføring af apps. Du kommer til at lære at markedsføre apps, og du bliver i stand til selv at designe, udvikle og sælge apps til mobile enheder.

  Website designer

  Vil du være ekspert på websites?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i udviklingen af websites og få styr på fordele og ulemper ved forskellige content management systemer (CMS). Du bliver i stand til at føre et webprojekt fra idé til virkelighed gennem struktureret konceptudvikling og design, og du kommer ind bag overfladen på driften af et website.

  Du bliver ikke bare i stand til at bruge CMS som fundament til et website, men også at tilpasse CMS-funktionalitet og design til det specifikke projekt.

  Multimediedesigneruddannelsen udbydes både på dansk og engelsk

  Du kan vælge mellem et dansk og et internationalt forløb. Vælger du at læse på et internationalt hold, tilegner du dig - udover de specifikke faglige kompetencer, som hører til uddannelsen – nogle internationale kvalifikationer, som kan være en stor fordel, hvis du senere vil arbejde i det globale erhvervsliv.

  På de internationale hold vil du typisk møde studerende fra 20-25 år, og undervisningssproget er 100 % engelsk. Du vil derfor blive fuldstændig fortrolig med at kommunikere både mundtligt og skriftligt på engelsk.

  Endelig vil du på de internationale hold få mulighed for at opbygge et internationalt netværk, som kan være værdifuldt for dig resten af dit liv.

  Undervisningen er tæt på praksis, ligesom der er et tæt samspil mellem studerende og underviserne. Undervisningen er afvekslende med dialogbaseret holdundervisning, øvelser og projektopgaver for danske og udenlandske virksomheder.

  På Cphbusiness udvikler og opdaterer vi hele tiden vores uddannelser for at afspejle de nyeste tendenser inden for multimedieverdenen. Vi har et tæt samarbejde med førende virksomheder og universiteter i Danmark og i udlandet.

  Der undervises på dansk eller engelsk (internationale hold). På de internationale hold vil du møde studerende fra Danmark, andre europæiske lande og andre dele af verden. Dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Som alternativ til en længerevarende uddannelse er multimediedesigner en kort og praksisnær uddannelse, der kombinerer din designmæssige kompetence med din kompetence i kommunikation og formidling.

  Uddannelsen giver dig samtidig mulighed for videreuddannelse på bachelorniveau i ind- og udland. Du kan fx læse:

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver gode muligheder for job i ind- og udland, ligesom den er et godt udgangspunkt for at starte egen virksomhed. 

  Multimediedesigner kan få job inden for mange forskellige brancher. Uddannelsen retter sig ikke mod en specifik jobs, men mod en funktion som bliver stadigt mere vigtige.

  Nogle multimediedesigner får job inden for reklame- eller kommunikationsbureauer, andre arbejder med kommunikation i en virksomheder og andre starter egen virksomhed. På uddannelsen forsøger vi at ruste dig til som nyuddannet multimediedesigner at skabe eller definere dit eget job.

  Når der skal etableres samarbejde mellem de forskellige uddannelser, er det ofte multimediedesigneruddannelsen, alle de andre uddannelser ’vil lege med’. Dette viser med alt mulig tydelighed relevansen af uddannelsen og fungerer som en øjenåbner for de andre uddannelser.

  Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Webdesigner
  • Webmaster
  • Webmedarbejder
  • Applikationsdesigner
  • CMS-udvikler

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på multimediedesigneruddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i en markedsføringsafdeling, reklameafdeling eller webafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet multimediedesigner.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

 • Facts

  Uddannelse

  Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  DK-2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 24 lektioner pr. uge i gennemsnit.

  Eksempler på fag

  • Design og æstetik.
  • Kommunikation i sociale medier
  • Projektstyring
  • Udvikling i HTML og CSS

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende valgfag:

  • Content management systems
  • Application development for mobile platforms
  • Campaign design with video

  Opbygning

  1.-3. semester: Undervisning i sammenhæng med projektarbejde, individuel vejledning, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.
  4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  Den første eksamen er intern og individuel, hvor to undervisere vil se på dit første portfolio-website, som du har opbygget over semesteret. Der vil blive set på, om du har opfyldt kravene til indholdet, og det vil ved en mundtlig eksamen blive testet, om du kan forsvare dine valg og designs.

  2. semester

  Den første eksterne eksamen kommer ved slutningen af 2. semester, hvor en ekstern censor vil se på, om du kan lave et multimedieprodukt i brugssammenhæng. Projektet bliver et gruppearbejde, hvor der skal laves projektarbejde, produkt og rapport.

  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret, og det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Prøven skal vise:

  • at du kan kommunikere visuelt til en målgruppe,
  • at du kan udvikle et interaktivt, digitalt produkt under hensyntagen til interessenter,
  • at du kan gennemføre et projekt i et team.

  Eksamenens opbygning er:

  1. Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt og rapport; fem minutter.
  2. Individuel eksamination; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; fem minutter.

  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af de formål og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i studieordningen.

  3. semester

  Den anden, eksterne prøve kommer efter 3. semester og har fokus på digital kommunikation og interaktionsudvikling, som munder ud i komplekse produkter. Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt.

  Prøven skal vise, at den studerende:

  • kan sætte sig ind i et anvendelsesområde,
  • kan udvikle en kompleks applikation,
  • tager udgangspunkt i det gennemførte valgfag fra semesteret.

  Eksamen:

  Der tages udgangspunkt og eksamineres i det fremstillede produkt.

  1. Præsentation af produkt; 5 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; 5 minutter.

  Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og eksamination.

  4. semester

  Praktikprøven evaluerer som den første dine individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af dig, din vejleder og virksomheden, du har været i praktik hos. Prøven vil ganske enkelt være bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”.

  Den sidste eksamen er din afsluttende hovedopgave. Det afsluttede projekt omfatter alle kerneområder, hvor du skal vise din forståelse af praksis, anvendte teorier og metoder i relation til din problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for multimedieområdet.

  Problemstillingen formuleres af dig, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, og vejlederen godkender derefter problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt, og produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling.

  Eksamen er et mundtligt forsvar af rapport og produkt og kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af normalt op til tre studerende. Rapporten må være på maksimalt 30 normalsider plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag.

  Eksamen:

  1. Gruppepræsentation af produkt og rapport: 15 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 25 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer: Ti minutter.

  Karakteren gives individuelt ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejledere

    Søren Meyer, telefon: 36 15 45 14

 • Studieordning og bekendtgørelse
Hør studerende fortælle om uddannelsen

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år