Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser

Vil du kvalificeres til at kunne lede organisationer, teams og individer med forskellige kulturbaggrunde? Så er faget i interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser beskæftiger du dig med ledelse i et interkulturelt perspektiv i relation til virksomheders udfordringer på et internationalt og globalt marked. Du lærer at håndtere strategiske og konkrete ledelsesmæssige problemstillinger samt at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser på tværs af landegrænser.

Du vil:

  • Opnå viden om og forståelse for konkrete ledelsesudfordringer ved diversitet på arbejdspladsen
  • Lære at vurdere og formidle løsningsmuligheder inden for interkulturel ledelse

Indhold

På faget interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser skal du blandt andet arbejde med:

  • Kulturforståelse - global og national identitet
  • Interkulturelle ledelses- og kommunikationsprocesser og modeller
  • Kulturkontekstuel konflikthåndtering
  • Magt og beslutningsprocesser i interkulturelle konstellationer
  • Håndtering af interkulturelle teams

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt, kort projekt og er med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.