Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser

Interesserer du dig for forskellige kulturer og samarbejde på tværs af nationaliteter. Så er faget i interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser din mulighed for at få sat lidt ekstra krydderi på dit ledelsesperspektiv.

Formål

Faget beskæftiger sig med ledelse i et interkulturelt perspektiv i relation til virksomhedens udfordringer på et internationalt og globalt marked. Som studerende lærer du at håndtere strategiske, såvel som konkrete ledelsesmæssige problemstillinger samt at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser på tværs af landegrænser.

Indhold

  • Kulturforståelse - global og national identitet
  • Interkulturelle ledelses- og kommunikationsprocesser og modeller
  • Kulturkontekstuel konflikthåndtering
  • Magt og beslutningsprocesser i interkulturelle konstellationer
  • Håndtering af interkulturelle teams

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.