Diplomuddannelser

En diplomuddannelse på Cphbusiness er en uddannelse, der kan styrke din faglighed med den nyeste viden og konkrete værktøjer sideløbende med jobbet.

Kommende hold

Fagmoduler

{{typeName}}
{{educationName}}

Periode

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmelding Tilmelding Tilmeld

Tilmelding til: {{selectedCourse.courseName}}

{{selectedCourse.startDate| date:'dd/MM'}} - {{selectedCourse.endDate | date:'dd/MM yyyy'}} @{{selectedCourse.location.name}}

Pris for deltagelse: kr. {{selectedCourse.signupFee}}

Tilmelding til fagmodulet er bindende. Fortryder du, skal framelding ske skriftligt pr. mail til videreuddannelse@cphbusiness.dk og senest 1 uge inden uddannelsesstart. Skulle holdet mod forventning ikke blive oprettet, kontakter vi dig hurtigst muligt. Det er derfor vigtigt, at dine og evt. din arbejdsgivers kontaktoplysninger er korrekte.

Adgangskravet for diplomuddannelserne er følgende:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse (minimum to år)
  og
 • mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

Du kan optages, selv om du ikke opfylder de formelle krav, hvis uddannelsesstedet skønner, at du har de tilstrækkelige uddannelsesmæssige forudsætninger eller en lang erfaring inden for det ansøgte fagområde. Optagelse sker da efter individuel vurdering.  I dette tilfælde bedes du kontakte vores uddannelsesrådgivning på vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk.

Al data behandles fortroligt.

Luk

Tak for din tilmelding!

Din tilmelding er modtaget.

Senest 14. dage før kursusstart modtager du den endelige bekræftelse og praktiske oplysninger om kurset.

Tilmelding til holdet er bindende, medmindre der foretages rettidig skriftlig framelding senest en uge før opstartsdatoen. Framelding efter denne dato medfører, at du opkræves fuld betaling af kursusgebyret eller at indbetalt kursusgebyr ikke refunderes.

Se i øvrigt de generelle betingelser for køb af kurser her

Hvis du ikke tidligere har læst på Cphbusiness, bedes du uploade uddannelsesbeviser som dokumentation for adgangskrav her.

Vi glæder os til at se dig!

Der er opstået en fejl ved din tilmelding – kontakt venligst sekretariatet på tlf. 36 15 45 18 eller e-mail: videreuddannelse@cphbusiness.dk

 • Om diplomuddannelserne

  Hvad er en diplomuddannelse?

  Diplomuddannelsen er en mellemlang, videregående uddannelse svarende til en professionsbachelor og læses typisk på deltid sideløbende med jobbet. Uddannelsen er internationalt anerkendt og kan give adgang til videreuddannelse på masterniveau. En hel uddannelse tæller 60 ECTS-point og tager typisk to et halvt til tre år at gennemføre med et fag pr. halvår.

  Når du tager en diplomuddannelse på Cphbusiness, kan du enten vælge en bestemt uddannelsesretning eller vælge frit mellem fag, der passer specifikt til dit behov. På den måde kan du skræddersy din egen uddannelse. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år.

  Du har adgang til uddannelsen, hvis du har afsluttet det, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse samt har minimum to års relevant erhvervserfaring på det niveau.

  Styrk din faglighed med en diplomuddannelse

  Med en diplomuddannelse på Cphbusiness kan du styrke din faglighed med den nyeste viden og konkrete værktøjer sideløbende med dit job. Vi tilbyder et bredt udvalg af hele uddannelser, enkeltfag og korte forløb, der er kompetencegivende inden for mange forskellige brancher og funktioner. Alle vores uddannelsesforløb er desuden fleksibelt tilrettelagt, og du kan vælge mellem dag- eller aftenundervisning.

  Brugbar fra dag ét

  Alle vores undervisere har stor erfaring fra erhvervslivet eller egen virksomhed og inddrager cases, eksempler og problemstillinger fra den virkelige verden. På den måde kan du tage din nye viden med dig på arbejde allerede fra første dag.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Tirsdag – onsdag kl. 9 – 15
  Torsdag – fredag kl. 9 – 12

  Desuden er du altid velkommen til at sende en mail til vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk.

  OBS: Vi holder ferielukket på både telefon og e-mail i uge 29-31 og besvarer først henvendelser efter den 7. august. 

  Vejledere

   
  Klaus Beg Kristensen 

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  Du kan få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejds- og fritidslivet.

  Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

  Læs mere her.

 • Generelle bekendtgørelser og love

  For deltidsuddannelser (videreuddannelser) på Cphbusiness gælder blandt andet seneste version af følgende love og bekendtgørelser:

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser:

  Bekendtgørelse om diplomuddannelser:

  Bekendtgørelse om akademiuddannelser:

  Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen):

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen):

  For de uddannelsesspecifikke bekendtgørelser henvises til de enkelte uddannelsessider.

  Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på retsinformation.dk.

 • Eksamensreglement
 • Betingelser for kurser
 • Informationsmøde 15. august 2017
 • Kom og hør mere om alle vores deltidsuddannelser.
Se filmen om, hvordan en videreuddannelse på Cphbusiness kan hjælpe dig

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Cphbusiness Partner, og hold dig opdateret om kommende uddannelsestilbud.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år