Sikkerhed

Sikkerhed er et valgfrit fag på diplomuddannelserne i softwareudvikling og webudvikling. Faget tæller 10 ECTS.

Formål

Formålet er at sætte den studerende i stand til at gennemføre sikkerhedsanalyse, udarbejde løsningsforslag og handlingsplan, forestå implementering af løsning samt deltage i den løbende forvaltning.

Den studerende skal kunne arbejde med generelle sikkerhedsprincipper og sikkerhed i forhold til operativsystemer, netværk og applikationer.

Indhold

 • Adgangskontrol i operativsystemer
 • Vedligeholdelse, opdatering og "disaster recovery"
 • Kryptografiske principper, symmetrisk og asymmetrisk kryptering samt svage og stærke krypteringsnøgler
 • Digital Signatur, Certifikater og Message Digest
 • Kryptografiske standarder, fx AES og RSA
 • VPN
 • SSL og SSH
 • Trådløs sikkerhed, kryptering, MAC-adressevalidering og autentifikation
 • Firewalls, herunder filterroutere og applikationsfirewalls
 • Intrusion Detection Systems
 • Sikkerhedsanalyse, handlingsplan for sikkerhedsbrud og sikkerhedspolitik
 • Passwordbeskyttelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen for softwareudvikling eller studieordningen for webudvikling.

Bemærk, at undervisningen på dette fag foregår på engelsk. Eksamen, vejledning og skriftligt arbejde vil være på dansk.

Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.