Test

Test er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i softwareudvikling. Fag tæller 10 ECTS.

Formål

Faget kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre tests og giver dig en forståelse for placering og betydning af test i metodikker for systemudvikling. Du får kompetence til at designe og gennemføre systematiske tests af store systemer, herunder etablering af automatiserede tests.

Du lærer at beherske begreber og teknikker til design og konstruktion af testbare systemer.

Indhold

  • Teststrategier og -modeller
  • Forskellige testtyper og deres anvendelse
  • blackbox- og whitebox testteknikker
  • Testdækningsgrader
  • Teknikker og værktøjer til automatisering af test
  • Systemopbyggelse til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojekter


Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Bemærk, at undervisningen på dette fag foregår på engelsk. Eksamen, vejledning og skriftligt arbejde vil være på dansk.

Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.